بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

بخش اول: تعاریف

تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش

شماره14419/85/1
22/7/1385

جناب آقای پورسینا
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه شیوه‌نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/7/1384 « تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش» که در تاریخ 20/7/1385 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

شماره14420/85/1
22/7/1385

« شیوه‌نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/7/1384»
« تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش»

بخش اول: تعاریف
ماده1ـ منظور از « وکلاء» و « کارشناسان» در این شیوه‌نامه کلیه وکلاء، مشاوران حقوقی و کارشناسان دارای پروانه « رسمی» و « معتبر» از کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد.
ماده2ـ منظور از « مرکز» و « هیأت» در این شیوه‌نامه به ترتیب « مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه» و « هیأت اجرایی موضوع ماده2 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir