بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

بخش سوم ـ نظارت و پشتیبانی

ماده9 ـ پشتیبانی و حمایت‌های لازم و رفع کمبودهای مربوط به اعزام وکلاء و کارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسی‌های لازم در مورد اقدامات وکلاء و کارشناسان و همچنین رفع اشکالات و ابهامات در اجراء و اعلام گزارش عملکرد آن به رئیس قوه قضائیه با هیأت خواهدبود.
ماده10ـ مسئولیت اجرای این شیوه‌نامه بعهده رؤسای دادگستری هر حوزه قضایی خواهدبود رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند در جهت نظارت کلی بر دستورالعمل شماره یک و تهیه گزارش و سایر مأموریت‌های هیأت، همکاری لازم را بعمل آورده و با درخواست هیأت گزارش عملکرد مربوط به اجراء این شیوه‌نامه را به هیأت ارسال نمایند.
ماده11ـ در صورتی که در راستای اجرای این شیوه‌نامه وکلاء و کارشناسان مرتکب تخلف شوند، مراتب به هیأت اعلام و هیأت مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
این شیوه‌نامه در سه بخش و 11 ماده در تاریخ20/7/1385 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

رئیس قوة قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir