بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و ماموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی

مصوب 6/11/1364
ماده 1- مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی داشته باشند سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای مزبور از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد.
تبصره 1- منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مورد کارکنان نهاد ذیربط بوده و مشروط بر ان است که حداقل از 40 ساعت کار در هفته کمتر نباشد.
تبصره 2- در صورتی که در برخی از موسسات موضوع این قانون مقرراتی در مورد تعیین میزان کسور بازنشستگی یا حق بیمه بابت احتساب سوابق خدمت مزبور وجود نداشته باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم بر اساس اولین حقوق خدمت رسمی یا ثبت یا دائم در موسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد.
ماده 2- ماموریت کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاههای موضوع ماده یک این قانون با موافقت آنان و دستگاههای ذیربط مجاز می‌باشد و حقوق و مزایای آنان در مدت ماموریت بر اساس شغلی که در موسسه محل ماموریت عهده‌دار خواهند شد از اعتبار موسسه مزبور پرداخت خواهد شد.
ماده 3- چنانچه سن اشخاص مذکور در ماده یک بلحاظ خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی از حداکثر سن مجاز برای استخدام تجاوز نماید با پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت توسط مستخدم بابت سنوات مازاد بر سن مجاز، به تعداد سنواتی که در خدمت نهادها بوده‌اند به حداکثر مذکور اضافه می‌گردد تا استخدام آنان بلامانع باشد.
ماده 4- دولت موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ضوابط نهاد انقلابی به ضمیمه فهرست نهادهای انقلاب موجود را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 5- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir