بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه اجرایی قانون انگشت نگاری

روزنامه رسمی شماره 11289- 07/09/1362
شماره 37526 09/07/1362
دادگستری جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/06/1362 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 2306/15 مورخ 29/06/1362 وزارت کشور و دادگستری جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون انگشت‌نگاری را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده1- در اجرای ماده واحده قانون انگشت‌نگاری عمومی به هنگام تجدید شناسنامه از کلیه اتباع ایرانی بیش از پانزده سال تمام در دو مرحله انگشت‌نگاری به عمل خواهد آمد.
الف) از فروردین ماه 1363 صدور شناسنامه جمهوری اسلامی ایران برای فاقدین مستندات سجلی و دارندگان اوراق هویتی (از 17 تیرماه 1359 لغایت اسفندماه 1362) و انگشت‌نگاری از آن‌ها.
ب) از اول فروردین ماه 1364 جایگزینی شناسنامه‌های جمهوری اسلامی به جای شناسنامه‌های قدیم.
تبصره- از افراد فاقد مستندات سجلی بیش از پانزده سال تمام پس از احراز هویت و تابعیت قبل از تنظیم سند، انگشت‌نگاری به عمل خواهد آمد و پس از تنظیم سند سجلی مشخصات کامل آنان جهت تکمیل کارت انگشت‌نگاری به اداره تشخیص هویت ارسال خواهد شد.
ماده2- شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس و کلاسمان انگشت‌نگاری و اثر انگشت صاحب شناسنامه بشوند.
ماده3- نحوه مراجعه متقاضیان و همچنین تاریخ و تعیین محل آن با هماهنگی شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال کشور تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده4- کارت انگشت‌نگاری طبق نمونه ای خواهد بود که از طریق شهربانی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به تصویب وزیر کشور برسد.
ماده5- درخصوص اتباع مقیم یا ساکن خارج از کشور اخذ آثار انگشتان متقاضی شناسنامه نمونه جدید به عهده اداره سجلات و احوال شخصیه (وزارت امورخارجه) بوده و مأمورین اداره مزبور با آموزشی که خواهند دید، مکلفند کارت انگشت‌نگاری را همراه با برگ درخواست تعویض شناسنامه به اداره ثبت احوال وزارت امورخارجه ارسال نمایند تا برابر این آیین‌‎نامه اقدام گردد.
ماده6- در حوزه ثبت احوال هر شهر تعداد کافی مأمورین اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی مستقر و در معین مأمورین ثبت احوال از متقاضیان انگشت‌نگاری به عمل بیاورند.
تبصره- اجرای طرح جدید شناسنامه و انگشت‌نگاری از روستاییان توسط اکیپ‌های سیار شامل مأمورین سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت انجام خواهد شد.
ماده7- مأمور انگشت‌نگار پس از تنظیم درخواست توسط مأمورین ثبت احوال، مشخصات سجلی متقاضی را طبق برگ تنظیمی در کارت مخصوص ثبت و از متقاضی انگشت‌نگاری می‌نماید.
ماده8- فرم و ضمایم تقاضای تجدید شناسنامه همراه با کارت انگشت‌نگاری جهت تعیین کلاسمان به مراکز تشخیص هویت محل طی فرمی تحویل و مراکز مزبور پس از تعیین کلاسه آثار انگشتان مراتب را به همین ترتیب با ضمایم جهت صدور شناسنامه جدید به اداره ثبت احوال مربوطه اعاده می‌‎نمایند.
تبصره- بایگانی‌های اسناد سجلی موظفند به محض وصول درخواست تعویض شناسنامه و پس از تطبیق با اسناد سجلی شماره کلاسمان، آثار انگشت‌نگاری را در اسناد سجلی و شناسنامه متقاضی درج نمایند.
ماده9- در صورت عدم تطبیق اطلاعات مندرج در فرم درخواست تعویض شناسنامه با اسناد سجلی متقاضی اداره ثبت احوال مراتب را به اداره تشخیص هویت جهت اصلاح و تکمیل کارت انگشت‌نگاری کتباً اعلام می‌نماید.
تبصره- هرگاه اداره تشخیص هویت و مراکز مربوطه به دو یا چند کارت انگشت‌نگاری متعلق به شخص واحدی برخورد نمایند، مکلفند مراتب را کتباً و با ذکر مشخصات کامل مندرج در کارت‌ها به ثتب احوال اعلام نمایند.
ماده10- مسئولیت اجرای طرح انگشت‌نگاری عمومی منحصراً به عهده اداره تشخیص هویت می‌باشد.
تبصره- سایر نهادها و ارگان‌ها موظف به ایجاد تسهیلات و همکاری‌های لازم در این زمینه خواهند بود.
ماده11- در موارد خاص (نقص عضو در اشخاص و یا ...) ثبت آثار انگشتان متقاضیان تابع مقررات مربوطه به اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی خواهد بود.
ماده12- چنان‌چه در مراحل اجرای طرح انگشت‌نگاری عمومی به موارد پیش‌بینی نشده برخورد شود، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و شهربانی مسئول رسیدگی و حل قانونی موضوع بوده و تصمیمات متخذه توسط این کمیسیون با تصویب وزیر کشور قابل اجرا خواهد بود.
ماده13- پرسنل، تجهیزات، امکانات و اعتبارات لازم جهت اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت کشور از طریق دولت تأمین و در اختیار سازمان‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
ماده14- کلیه شناسنامه‌های سابق و اوراق هویتی صادره از ثبت احوال در خاتمه هر مرحله طرح با توجه به ماده 3 این آیین‌نامه از درجه اعتبار ساقط و کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آن‌هاست، مکلف به رعایت آن خواهند بود.
ماده15- همزمان با اجرای طرح، شهربانی جمهوری اسلامی ایران مقدمات کامپیوتری نمودن بایگانی انگشت‌نگاری اشخاص را فراهم خواهد آورد.
ماده16- ادارات ثبت احوال مکلفند مشخصات کامل و کلاسمان آثار انگشتان شهدا و متوفیان ثبت شده را به اداره تشخیص هویت اعلام دارند.

نخست وزیر- میرحسین موسوی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir