بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد 131 با اصلاحیه های بعدی

ماده1- برای ثبت کلیه شرکتهای خارجی و همچنین ثبت شرکتهای ایرانی که باید در تهران ثبت شود دایره مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شرکتها تشکیل خواهد شد.

ماده2- مهلتی که برای تقاضای ثبت شرکتهای خارجی داده می شود از قرار ذیل است:
1) نسبت به شرکتهای خارجی که در تاریخ اجراء این نظامنامه به وسیله شعبه یا نماینده در ایران به امر تجاری یا صنعتی و یا مالی اشتغال دارند تا 15 مهر ماه 1310 و این مهلت به امر تجارتی یا صنعتی و یا مالی اشتغال دارند تا 15 مهر ماه 1310 و این مهلت ممکن است مطابق ماده 5 قانون ثبت شرکتها تا شش ماه دیگر تمدید شود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir