بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون حمایت از افرادی که توسط گروهکهای ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند

ماده واحده ـ کلیه اتباع ایرانی که توسط گروهکهای ضدانقلاب یا جریانات اعتقادی منحرف با هدف ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسیر، مجروح یا کشته‌شده و یا می‌شوند حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به آزادگان، جانبازان و شهداء می‌گردند.
تبصره1ـ مرجع تشخیص مصادیق موضوع این ماده شورایی متشکل از اشخاص ذیل است:
الف ـ استاندار (به‌عنوان رئیس)
ب ـ رئیس دادگستری استان
پ ـ فرمانده سپاه پاسداران استان
ت ـ فرمانده نیروی انتظامی استان
ث ـ مدیرکل اطلاعات استان
ج ـ مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان
تبصره2ـ زمان اجرای این قانون از ابتداء سال 1390 است مشروط بر این که اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سال 1390 و لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی ‌شود.
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

۱۳۹۰/۱/۱۷
شماره879/504

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران
قانون حمایت از افرادی که توسط گروهکهای ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 17/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره8813
24/1/1390

وزارت کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
قانون حمایت از افرادی که توسط گروهکهای ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 879/504 مورخ 17/1/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون حمایت از افرادی که توسط گروهکهای ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند
ماده واحده ـ کلیه اتباع ایرانی که توسط گروهکهای ضدانقلاب یا جریانات اعتقادی منحرف با هدف ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسیر، مجروح یا کشته‌شده و یا می‌شوند حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به آزادگان، جانبازان و شهداء می‌گردند.
تبصره1ـ مرجع تشخیص مصادیق موضوع این ماده شورایی متشکل از اشخاص ذیل است:
الف ـ استاندار (به‌عنوان رئیس)
ب ـ رئیس دادگستری استان
پ ـ فرمانده سپاه پاسداران استان
ت ـ فرمانده نیروی انتظامی استان
ث ـ مدیرکل اطلاعات استان
ج ـ مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان
تبصره2ـ زمان اجرای این قانون از ابتداء سال 1390 است مشروط بر این که اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سال 1390 و لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی ‌شود.
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir