بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل ششم- کانون سر دفتران و دفتر یاران

ماده 58- وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سر دفتران و دفتر یاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 59- کانون سر دفتران به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سر دفتر و دو دفتر یار اول» و سه عضو علی‌البدل «دو سر دفتر و یک دفتریار» اداره می‌شود.
ماده 60- هیات مدیره کانون سر دفتران مرکز هر استان از بین سر دفتران و دفتر یاران همان محل انتخاب خواهند شد.
ماده 61- به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون هیاتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می‌شود. تعداد اعضاء هیات نظار و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوطه به انتخابات به موجب آئین‌نامه تعیین خواهد شد.
ماده 62- سر دفتران و دفتریارانی را می‌توان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای 10 سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند. کسانی که دارای سابقه خدمت قضائی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضائی و وکالت آنها جزو 10 سال مذکور منظور می‌گردد.
ماده 63- یک ماه قبل از پایان هر دوره سر دفتران پانزده سر دفتر و دفتر یاران نیز پانزده دفتر یار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رای هیات نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی‌البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.
ماده 64- دوره تصدی اعضای هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 65- سر دفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یک رئیس- یک نایب رئیس و یک خزانه‌دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد. تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء معتبر می‌باشد. رئیس هیات مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه‌دار نیز لازم است.
ماده 66- وظایف کانون به شرح زیر است:
1- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سر دفتران و دفتر یاران.
2- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
3- اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها، پرداخت مخارج- تهیه ترازنامه.
4- کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمائی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.
5- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سر دفتران و دفتر یاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون.
6- همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، در هر موردی که کانون از تخلف و یا سوء شهرت سر دفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
7- تنظیم و تصویب آئین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی.
8- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سر دفتر و دفتر یار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده 67- تا زمانی که در استانی کانون سر دفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک‌ترین استان می‌باشد.
ماده 68- کانون سر دفتران تهران مکلف است کلیه سر دفتران و دفتر یاران را از محل وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آیین‌نامه مصوب بیمه کند. وجوه دریافتی سر دفتران و دفتر یاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده 95 قانون مالیات‌ها مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir