بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون راجع به انگشت نگاری

روزنامه رسمی شماره 11158- 29/03/1362
شماره 4732 19/03/1362
دادگستری جمهوری اسلامی ایران

قانون راجع به انگشت نگاری که در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 02/03/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3469/1 مورخ 10/03/1362 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است، برای اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.
نخست وزیر- میرحسین موسوی

قانون راجع به انگشت نگا ری
ماده واحده- دولت مکلف است هم‌زمان با اجرای طرح تجدید شناسنامه‌ها از کلیه متقاضیان شناسنامه جدید انگشت نگاری نموده و کارت مربوطه را در بایگانی اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ضبط و اثر انگشت و کلاسه مربوطه را در شناسنامه در محلی که مشخص می‌شود درج نماید.
تبصره- وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 02/03/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir