بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل سوم ـ آزمون مجدد

ماده 25ـ هیئت بدوی مرجع تعیین و تشخیص موارد مندرج در ماده (11) قانون می‌باشد.
ماده 26ـ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات می‌تواند وظیفه بررسی اولیه پرونده داوطلبان و گزارش‌های مربوط و کشف شبهه در خصوص وضعیت علمی داوطلبان را به عهده کمیته‌های تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور یا نهادهای ذی‌ربط واگذار نماید.
ماده 27ـ کمیته‌های تخصصی موضوع ماده (26) گزارش‌های مربوط به شک و شبهه و یا تردید در صلاحیت علمی داوطلب را با ذکر جهات و دلایل آن به هیئت بدوی ارسال می‌کند.
ماده 28ـ هیئت بدوی با توجه به گزارش‌های واصله درخصوص الزام و یا عدم الزام داوطلب به شرکت در آزمون مجدد رسیدگی و رأی صادر می‌نماید و مراتب به داوطلب ابلاغ می‌شود.
ماده 29ـ جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب حداقل شامل دو مورد از موارد ذیل می‌باشد:
الف ـ تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی، معدل و آزمون‌های قبلی داوطلب.
ب ـ گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد.
ج ـ داوطلبانی که پاسخنامه‌های آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه‌ها به طور غیرمتعارف مشابه و یکسان باشد.
ماده 30ـ چنانچه داوطلبان موضوع این آیین‌نامه از انجام آزمون مجدد استنکاف نمایند مردود علمی شناخته می‌شوند و مراتب با صدور رأی توسط هیئت بدوی به اطلاع داوطلب رسانده می‌شود.
ماده 31ـ نحوه و محتوای آزمون مجدد در چارچوب ضوابط ذیل می‌باشد:
الف ـ تعداد و نوع دروس امتحانی با تصویب هیئت بدوی تعیین می‌شود.
ب ـ تعداد سؤالات، نوع آزمون (تشریحی یا تستی)، مدت پاسخگویی و سطح دشواری سؤالات همانند آزمون اصلی می‌باشد.
ج ـ محل برگزاری آزمونها با در نظر گرفتن شرایط داوطلب از طرف هیئت بدوی تعیین می‌گردد.
د ـ زمان برگزاری آزمون مجدد حداکثر چهار ماه پس از ابلاغ از طرف هیئت بدوی تعیین می‌شود.
ماده32ـ نتیجه آزمون مجدد ظرف 15 روز پس از برگزاری آن از سوی واحد برگزارکننده به هیئت بدوی برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام می‌شود.
ماده 33ـ چنانچه هیئت بدوی صلاحیت علمی داوطلب را پس از انجام آزمون مجدد احراز نماید، نتیجه آزمون اولیه داوطلب تأیید شده و به عنوان پذیرفته شده نهایی تلقی می‌گردد و به دانشگاه یا مؤسسه آموزشی محل قبولی معرفی می‌گردد. در غیر اینصورت مردود علمی شناخته شده و مراتب به وی و واحد ذی ربط ابلاغ خواهد شد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir