بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

در اموال / در مقررات مختلفه

ماده ماده 950- مثلی، که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد: مانند حبوبات و نحو آن؛ و قیمی مقابل آن است. معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.

ماده 951- تعدّی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

ماده 952- تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

ماده 953- تقصیر اعم است از تفریط و تعدّی.

ماده 954- کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود، و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.

ماده 955- مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir