بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل اول- سازمان و صلاحیت

روزنامه رسمی شماره 11395 – 23/01/1363
شماره 88416 25/12/1362

فصل اول- سازمان و صلاحیت

ماده1- هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از انتصاب اعضای اصلی آن‌ها توسط وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه یا سازمان مربوطه رسمیت خواهند داشت.
ماده2- هر یک از هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل از بین خود یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر انتخاب و تعیین می‌کنند. مکاتبات هیئت‌ها با امضای رییس و در غیاب او با امضای نایب رییس معتبر خواهد بود.
ماده3- هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند.
ماده4- انجام وظیفه در هیئت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارت‌خانه، یا سازمان دولتی تعداد کافی پست سازمانی برای اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی خواهد شد.
ماده5- هر وزارت‌خانه، مؤسسه یا سازمان دولتی می‌‎تواند در صورت لزوم در مراکز استان‌ها هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل دهد. رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان در صورتی که وزارت‌خانه‌ها، مؤسسه یا سازمان دولتی متبوع آنان در مرکز آن استان هیئت رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل دهد با همان هیئت و در غیراین صورت با هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز خواهد بود.
ماده6- در مواردی که کارمند به عنوان مأمور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد، رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر وزارت‌خانه یا سازمان محل مأموریت می‌باشد. هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر در موارد لزوم از هیئت بدوی وزارت‌‍خانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرد. وزارت‌خانه یا سازمان متبوع کارمند نیز در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی مدارک اتهام و نتیجه بررسی را به وزارت‌خانه یا سازمان محل مأموریت اعلام می‌دارد.
ماده7- در مواردی که کارمند در چند وزارت‌خانه، مؤسسه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد، آخرین وزارت‌خانه یا مؤسسه‌ای که کارمند به آن منتقل شده است (مؤسسه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی می‌باشد و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از مؤسسات قبلی کمک بگیرد.
ماده8- انجام امور دفتری هیئت‌ها با کارگزینی دستگاه مربوط خواهد بود. هیئت‌ها در صورت لزوم می‌توانند دفاتری برای انجام امور مربوط تشکیل دهند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir