بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فصل اول - تشکیلات و حدود وظایف

‌روزنامه رسمی شماره 11389- 16/01/1363
شماره 88020 21/12/1362

‌فصل اول - تشکیلات و حدود وظایف

‌ماده1- در این قانون عنوان دادگاههای اداری موضوع ماده 62 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به ‌هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تغییر می‌یابد.
‌ماده2- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر وزارتخانه، یا سازمان دولتی هیئت‌هایی تحت عنوان هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان‌ تشکیل خواهد شد. هیئت‌های مزبور شامل هیئت‌های بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
‌تبصره- هیئت تجدید نظر در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی تشکیل و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.
‌ماده3- هر یک از هیئت‌های بدوی و تجدید نظر دارای 3 عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام‌ مؤسسه یا سازمان مربوط برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
‌اعضای علی‌البدل در غیاب اعضاء اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
‌ماده4- برکناری اعضاء هیئت‌های بدوی، تجدید نظر و اعضاء علی‌البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسه و سازمان مربوط صورت‌ می‌گیرد.
‌ماده5- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیئت بدوی است. آراء این هیئت‌ها در صورتی که علیه متهم صادر شود و قابل تجدید نظر‌باشد و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به متهم توسط وی درخواست تجدید نظر نشود قطعی و با دستور وزیر یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا سازمان‌مربوط اجرا خواهد شد. هرگاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیئت بدوی درخواست تجدید نظر نماید هیئت تجدید نظر مکلف به رسیدگی ‌خواهد بود. آرای هیئت تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد.
‌تبصره- ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
‌ماده6- اعضاء هیئت‌های بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
1 -تأهل.
2 -داشتن حداقل 25 سال سن.
3 -داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تأیید حوزه علمیه قم.
‌تبصره- در هر هیئت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضاء هیئت بدوی و دو نفر از اعضاء هیئت‌تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارت‌خانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب گردند.
‌ماده7- هر یک از اعضای اصلی یا علی‌البدل از هیئت‌های بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
‌الف- عضو هیئت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب- عضو هیئت با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذی‌نفع باشد.
ج- عضو هیئت مدعی تخلف یا متخلف باشد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir