بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره (دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجی)

مصوب 21/1/1382 ریاست جمهوری
شماره 2502/ت 26715 ک 24/1/1382

ماده 1- به وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی) اجازه داده می‌شود در صورت تقاضای ثبت ازدواج از سوی مرد تبعه ایران با زن تبعه خارجه دارای کارت هویت ویژه اتباع خارجی با رعایت مقررات این آئین‌نامه مجوز ثبت ازدواج را صادر نماید.
ماده 2- برای تشکیل پرونده متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم نمایند:
1- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور مجوز ثبت ازدواج، طبق نمونه وزارت کشور.
2- ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مرد و کارت هویت معتبر زن.
3- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع زن مبنی بر تصدیق هویت وی.
تبصره- در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکانپذیر نباشد وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت مدرک فوق اقدام به تشکیل پرونده نماید.
ماده 3- وزارت کشور در خصوص هویت و صلاحیت زن خارجی مراتب را از وزارت اطلاعات- امور بیگانگان- استعلام و مجوز ثبت ازدواج را صادر خواهد نمود.
تبصره 1- مراجع مذکور می‌توانند اختیارات خود را به ادارات تابعه در استانها واگذار نمایند.
تبصره 2- مراجع ذی ربط در صورت صدور مجوز ثبت ازدواج، واقعه را ثبت خواهند نمود و وفق ماده (976) قانون مدنی، جهت زوجه شناسنامه صادر خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 21/1/1382 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir