بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون راجع به خیانت ولی قهری

مصوب اول آذرماده 1313

ماده واحده- ولی قهری (پدر یا جد) هر گاه در مقام اتلاف مال صغیر یا مجنون یا سفیه باشند بعد از ثبوت خیانت از نسبت به اموال مولی علیه به طرفیت مدعی‌العموم در محکمه مثل ماده 79 قانون مدنی حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir