بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری

قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری
مصوب 8/2/1358 با اصلاحیه‌های بعدی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون دادگاه‌های نظامی منحصراً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی به سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های مذکور قرار گرفته به مراجع قضائی دادگستری محول می‌گردد.
تبصره 1- جرائمی که افسران و درجه داران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری کشور به سبب خدمت یا در حین خدمت و به سبب آن مرتکب شده یا بشوند در مراجع قضائی دادگستری رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2- کلیه پرونده‌های مشمول ماده فوق و تبصره 1 که تا تاریخ تصویب این قانون به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضائی دادگستری رسیدگی خواهد شد.
تبصره 3- منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی، جرائمی است که افسران و درجه‌داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه مرتکب شده باشند. (الحاقی مصوب 2/9/58)
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir