بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون الحاق سازمان قضایی ارتش

قانون الحاق سازمان قضایی ارتش
به دادگستری جمهوری اسلامی ایران
مصوب 10/8/1360 با اصلاحیه‌های بعدی

ماده واحده- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون، سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاه‌های نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق می‌گردد.
تبصره 1- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از طرف شورای عالی قضائی تعیین و به این سمت منصوب می‌شود. (اصلاحی مصوب 1/4/1361)
تبصره 2- عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 3 از اصل یکصد و هفتم قانون اساسی با شورای عالی قضائی است. (اصلاحی مصوب 1/4/1361)
تبصره 3- بودجه سازمان همه ساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل، ذیل ردیف دادگستری منظور خواهد شد. (اصلاحی مصوب 26/10/68)
تبصره 4- کلیه دارائی‌ها و اموال منقول و غیر منقول مربوط به مراجع قضائی سابق نیروهای مسلح (اداره دادرسی ارتش، دادستانی انقلاب اسلامی ارتش، دادستانی عمومی و انقلاب پاسداران) همراه با اعتبارات مربوطه از ارتش و سپاه و سایر نیروها و نهادها منتزع و به این سازمان منتقل می‌شود. (اصلاحی مصوب 26/10/68)
تبصره 5- کارمندان غیرنظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کماکان تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره 6- از این پس سازمان قضائی فوق، مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش، شهربانی، ژاندارمری، سپاه، پلیس قضائی، بسیج، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر می‌باشد. (الحاقی مصوب 1/4/61)
تبصره 7- تشکیلات اداری سازمان، توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان قضائی تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید. (الحاقی و اصلاحی 1/4/61 و 26/10/68)
تبصره 8- از تاریخ ابلاغ و تصویب آئین‌نامه مربوط به این قانون، هیچ مرجع قضائی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد داشت. (الحاقی مصوب 1/4/61)
تبصره 9- از تاریخ تصویب این قانون، نام سازمان قضائی ارتش به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌یابد. (الحاقی مصوب 1/4/61)
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir