بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)

آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)

حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری
وزیر محترم دادگستری
با ابلاغ سلام
ریاست محترم قوه قضائیه پس از ملاحظه آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی موقت مرقوم فرمودند: «باسمه تعالی: با اصلاح جزئی دو مورد موافقت و تصویب می‌شود. محمد یزدی 3/3/78»
علیهذا ضمن ابلاغ مراتب تصویب اصلاح شده فرم که در محل‌های (سطر اول) بعد از کلمه اتفاقی کلمه (موقت) و بند د ماده دو بعد از کلمه دادگاه کلمات (مرجع قضائی) اضافه فرموده‌اند نیز جهت ملاحظه به همراه ارسال می‌شود.

معاون اجرائی رئیس قوه قضائیه- محمدرضا عباسی‌فرد
در اجرای ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315 و به تجویز ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و به منظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرائط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‌گردد:
ماده 1- درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی به عمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی موثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‌دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.
ماده 2- به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:
الف) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.
ب) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315.
ج) اصل درخواست موکل به عنوان کانون وکلا (به شرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
د) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.
هـ ) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می‌باشند.
تبصره- مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.
ماده 3- برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده‌هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
ماده 4- کانون می‌تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرائط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلاست.
ماده 5- تشکیل پرونده جهت بررسی درخواست متقاضی اخذ جواز وکالت اتفاقی، منوط به واریز مبلغی است که توسط کانون وکلا در هر سال تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره – مبلغ مذکور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد.
ماده 6- هیات مدیره کانون برای صدور جواز وکالت اتفاقی، هر سال مبلغی را تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده 7- این آیین‌نامه در 7 ماده و 2 تبصره تدوین و به تصویب رسید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir