بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحه قانونی مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران

روزنامه رسمی شماره 10339- 03/06/1359
شماره 6930 04/05/1359
وزارت کشور

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 15/04/1359 تصویب نمودند که پرچم رسمی ایران برطبق اصل هجدهم قانون اساسی به رنگ‌‎های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار «الله اکبر» به مشخصات زیر باشد:

مشخصات پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران

- علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار می‌گیرد:
- شعار الله اکبر به رنگ سفید و با خط کوفی بنایی (یعنی همان خطی که شعار الله اکبر را بر مناره‌های مساجد اسلامی نقش می کند) تکرار می‌شود.
- شعار «الله اکبر» به نشانه بیست و دوم بهمن روز پیروزی انقلاب، بیست و دو بار به صورت حاشیه در مرز رنگ سبز و سرخ و سفید تکرار می‌گردد. (یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ)
- مشخصات هندسی و فنی دقیق پرچم و علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران مطابق استانداردهای مصوب مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir