بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های

آئین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد شماره راهنمایی و رانندگی مصوب 1375

فصل اول- نحوه احراز مالکیت و شماره گذاری
ماده 1- در مورد موتور سیکلت‌هایی که اسناد و مدارک مالکیت آنها (برگ فروش شرکت یا کارخانه سازنده، برگ فروش سازمان یا ارگان دولتی و سند رسمی) به نام متصرف نیست و متصرف دسترسی به مالک ندارد و قادر به معرفی وی نمی‌باشد همچنین موتورسیکلت‌های فاقد مالکیت رسمی، ضمن بازدید کاردان فنی، نظریه اداره آگاهی مبنی بر عدم سابقه سرقت، نظریه مرجع صادر کننده برگ فروش در مورد اصالت سند، تعهد در قبال کشف فساد احتمالی که به تایید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد اخذ و شماره‌گذاری با رعایت ضوابط قانونی انجام می‌شود.
ماده 2- در مورد موتورسیکلت‌هایی که فاقد هر گونه اسناد و مدارک مالکیت می‌باشند، پس از بازدید کاردان فنی، نظریه آگاهی مبنی بر عدم سابقه سرقت، تعهد در قبال کشف فساد احتمالی و ضمانت معتبر که امضای ضامن توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، شماره‌گذاری می شود.
ماده 3- موتورسیکلت‌هایی که متصرفان آنها جهت شماره‌گذاری مراجعه می‌نمایند برابر فوم تنظیمی پیوست این آئین‌نامه در دو نسخه احراز مالکیت شده و شماره گذاری به نام متصرف برابر مقررات انجام می‌شود.

فصل دوم- نحوه نگهداری موتورسیکلت‌های توقیف شده و تعیین تکلیف آنها
ماده 4- روش اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون یاد شده شامل: نحوه اقدام ماموران انتظامی، روش انتقال موتورسیکلت‌ها به توقفگاه و چگونگی نگهداری مناسب موتورسیکلت‌های توقیف شده طی دستورالعملی خواهد بود که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به واحدهای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورتی که توقفگاه لازم و مناسب در اختیار نداشته باشد، با هماهنگی لازم از توقفگاه‌های شهرداری استفاده نماید.
ماده 5- متصرفان موتورسیکلت‌هایی که به موجب ماده (4) این آئین‌نامه توقیف شده‌اند موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ توقیف، با در دست داشتن اسناد و مدارک مربوط به منظور تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های خود به واحد شماره گذاری مراجعه نمایند.
ماده6- تکلیف موتورسیکلت‌هایی که در اجرای قانون یاد شده در توقفگاه‌ها توقیف گردیده و مالکیت آنها به ترتیبی که در مواد (1)، (2) و (3) این آئین‌نامه درج گردیده به اثبات نمی‌رسد یا مدعی مالکیت مراجعه نمی‌کند، پس از انقضای مهلت شش ماه از تاریخ توقیف ضمن هماهنگی با مقامات قضایی مشخص می‌شود.

فصل سوم- وجوه دریافتی از متقاضیان بابت ایجاد تسهیلات لازم و نحوه هزینه آن
ماده 7- در اجرای تبصره (2) قانون یاد شده جهت شماره گذاری هر دستگاه موتورسیکلت مبلغ پنجاه هزار ریال پس از احراز مالکیت و قبل از شماره گذاری از مالک اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود.
ماده 8- به ازای هر روز توقف موتور سیکلت در توقفگاه، متناسب با عرف روز از مالک یا متصرف آن هزینه نگهداری دریافت و درآمد حاصل شده به مالک حقیقی یا حقوقی توقفگاه تعلق خواهد گرفت.
ماده 9- نقل و انتقال موتورسیکلت قبل از شماره گذاری ممنوع می‌باشد. در صورتی که دفاتر اسناد رسمی مبادرت به نقل و انتقال این قبیل موتورسیکلت‌ها نمایند با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 10- پس از اقدام به شماره گذاری چنانچه شماره مفقود گردد صدور المثنی تابع مقررات راجع به صدور شماره المثنی برای خودروها خواهد بود.
ماده 11- هر نوع جعل و تزویر نسبت به اسناد فوق‌الذکر جعل در اسناد دولتی محسوب و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir