بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ضوابط احراز سلامت جسمانی و روانی (صلاحیت پزشکی)

ضوابط احراز سلامت جسمانی و روانی (صلاحیت پزشکی)
درخواست کنندگان انواع گواهی نامه رانندگی
ماده 1- بینایی برای گواهی‌نامه‌های رانندگی پایه الف (گروه‌های 1 و 2) و پایه ب (گروه 1) و ویژه:
1- حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح 10/12
2- حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه.
3- برای افراد تک چشمی حداقل قدرت بینایی 10/9 و میدان بینایی 100 درجه، ضمن رعایت شرایط ویژه در وسیله نقلیه.
ماده 2- بینایی برای گواهی‌نامه‌های رانندگی پایه الف (گروه 3)، پایه ب (گروه 2) و پایه «پ» (گروه 1) و مجوزهای صادره در ماده (33) آیین‌نامه:
1- حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح 10/14
2- حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه
ماده 3- بینایی برای گواهی‌نامه‌های رانندگی پایه پ (گروه 2) و پایه ت (گروه 1 و 2):
1- حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح حداقل 10/15.
2- حداقل میدان بینایی برای هر چشم 70 درجه.
ماده 4- آن دسته از بیماریهایی که نیاز به دریافت نظریه و تأیید پزشک متخصص معتمد چشم را دارد:
1- افراد دارای میدان بینایی دو چشمی بین 120 تا 140 درجه.
2- افراد مبتلا به کوررنگی چشم.
3- افراد مبتلا به کاتاراکت (آب مروارید).
4- افراد مبتلا به گلوکوم (آب سیاه).
5- مبتلایان به بیماری شبکیه چشم.
تبصره 1- ملاک ارزیابی میدان بینایی تست Confrontaion می‌باشد.
تبصره 2- در معاینه چشم و سنجش بینایی، رعایت مواد زیر به وسیله پزشک الزامی است:
الف- سنجش دید (قدرت بینایی) باید طبق استانداردهای بین‌المللی و با نمودارهای سنجش بینایی استاندارد انجام پذیرد.
ب- حداکثر میزان دید برای هر چشم 10/10.
پ- در صورتی که متقاضی در هر خط دید بیش از 2 حرف را خطا نماید، آن خط در محدوده دید محاسبه نگردیده و خط درشت‌تر ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.
ماده 5- شنوایی:
1- حداکثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصلاح در هر گوش تا 40 دسی‌بل، برای گواهی‌نامه رانندگی پایه الف (گروه 3)، پایه ب (گروه 2)، پایه پ (گروه 1 و 2)، پایه ت (گروه 1 و 2) و مجوزهای صادره در ماده (33) آیین‌نامه.
2- در صورت کر بودن کامل یک گوش، حداکثر افت شنوایی قابل قبول یا بدون اصلاح در گوش بهتر تا 40 دسی‌بل، برای گواهی‌نامه‌های رانندگی پایه الف (گروه 1 و 2) و پایه «ب» (گروه 1) و ویژه.
ماده 6- موارد ممنوعیت مطلق صدور و تمدید گواهی‌نامه رانندگی:
اول: بینایی :
1- میدان بینایی دو چشمی کمتر از 120 درجه برای انواع گواهی‌نامه رانندگی.
2- افراد مبتلا به بیماری‌های Homonymous hemianopia و Hmianopia bitemporal برای انواع گواهی‌نامه رانندگی.
3- افراد تک چشمی دارای قدرت بینایی کمتر از 10/9 برای انواع گواهی‌نامه رانندگی.
4- افراد تک چشمی دارای میدان بینایی کمتر از 100 درجه برای انواع گواهی‌نامه رانندگی.
تبصره 1- افرادی که به تازگی یک چشم خود را از دست داده‌اند تا طی زمان لازم برای عادت به دید تک چشمی، حداقل به مدت یک سال ممنوعیت مطلق رانندگی دارند.
5- افراد تک چشمی با هر قدرت بینایی برای دریافت گواهی‌نامه رانندگی پایه الف (گروه 3)، پایه ب (گروه 2)، پایه پ (گروه 1 و 2)، پایه ت (گروههای 1 و 2) و مجوزهای صادره در ماده (33) آیین‌نامه.
6- افراد مبتلا به کوررنگی شدید، دیپلوپیا (دوبینی) و فوریای عمودی برای گواهی‌نامه‌های رانندگی پایه الف (گروه 3)، پایه ب (گروه 2) پایه پ (گروه 1 و2)، پایه ت (گروه 1 و 2) و مجوزهای صادره در ماده (33) آیین‌نامه.
دوم: شنوایی:
7- در صورت کر بودن کامل یک گوش و افت شنوایی بیش از 75 دسی‌بل در گوش دیگر، برای گواهی نامه‌های رانندگی پایه الف (گروه‌های 1 و 2)، پایه ب (گروه 1) و ویژه
8- افت شنوایی بیشس از 75 دسی‌بل در هر دو گوش، برای گواهینامه‌های رانندگی پایه الف (گروه 3)، پایه ب (گروه 2)، پایه پ (گروه 1 و2) ، پایه ت (گروه‌های 1 و2) و مجوزهای صادره در ماده (33) آیین‌نامه.
سوم: اندامهای حرکتی فوقانی و تحتانی
نوع 1- برای انواع گواهی‌نامه‌های رانندگی:
9- فقدان مادرزادی یا قطع عضو یا فلج (در صورتی که هیچگونه اصلاح در فرد و وسیله نقلیه عملاً امکان پذیر نباشد) شامل موارد زیر:
الف- هر دو اندام فوقانی (از ناحیه مچ).
ب- انگشت شصت در هر دو دست.
ج- یک اندام فوقانی و یک اندام تحتانی (از ناحیه مچ).
د- اندامی که برای عمل کردن یک کنترل دستی یا پایی وجود آن الزامی است.
10- ابتلا به Quardiriplegia .
11- ابتلا به دفرمیتی شدید.
12- چرخش مهره‌های سرویکال به طرف راست و چپ کمتر از 45 درجه.
تبصره 2- بدیهی است مفاد ماده (8) باید در این موارد مد نظر قرار گیرد.
نوع 2- برای گواهی‌نامه‌های رانندگی پایه الف (گروه 3)، پایه ب (گروه 2) پایه پ (گروه 1 و 2) و پایه ت (گروه 1 و 2) و مجوزهای صادره در ماده (33) آیین‌نامه:
الف- قطع عضو زیر زانو منجر به پروتز اندام تحتانی.
ب- قطع در قسمت قدامی پا، مفصل Metatarsophalangeal و پنجه بزرگ پا.
پ- قطع، فلج یا ناتوانی کامل از یک شصت و دو انگشت در هر دست.
ت- دارا بودن تنها یک بازو.
ث- ابتلا به پاراپلژی.
تبصره 3- بدیهی است مفاد ماده (8) باید در موارد یاد شده مد نظر قرار گیرد.
چهارم: سایر موارد به شرح زیر برای انواع گواهی‌نامه‌های رانندگی:
14- افراد مبتلا به اختلالات تنفسی شدید (سطح 4) و کلیه افرادی که برای رفع اختلالات تنفسی خود نیازمند استفاده از تجهیزات تأمین اکسیژن در زمان رانندگی هستند.
15- افراد مبتلا به اختلال شدید عملکرد قلب (طبقه 4 از طبقه بندی عملکرد قلب).
16- اعتیاد به انواع مواد مخدر، مواد و نوشابه‌های الکلی، استفاده از داروهای تخدیر کننده و یا محرک سیستم اعصاب و روان (CNS).
17- افراد مبتلا به سایکوز حاد از هر نوع، بیماران (خلفی) Bipolar در فاز حاد.
18- افراد مبتلا به صرع مسلم.
ماده 7- موارد ممنوعیت مطلق برای صدور گواهی نامه رانندگی باید به تأیید سه نفر پزشک متخصص مربوط رسیده باشد.
ماده 8- هر گاه پزشک و افسر کارشناس عالی تصادفات و امور فنی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهند که اشخاص مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی به کمک عینک یا لنز و یا سمعک و همچنین اشخاص دارای نقص عضو به کمک وسایل مصنوعی و یا با نصب تجهیزات مخصوص در وسیله نقلیه، به طور طبیعی قادر به رانندگی می‌باشند، صدور گواهی‌نامه به نام آنان در صورت جمع شرایط لازم دیگر، مانعی ندارد. اما در متن گواهی‌نامه باید تصریح شود که فقط با عینک، لنز یا سمعک و یا چه نوع وسیله نقلیه‌ای می‌توانند رانندگی نمایند. آزمایش عملی رانندگی از درخواست کنندگان دارای نقص عضو باید به وسیله سه نفر افسر کارشناس مذکور انجام پذیرد.
ماده 9- ارزیابی انواع:
1- اختلالات بینایی.
2- اختلالات شنوایی.
3- اختلالات غدد آندوکرین (اعم از انواع دیابت نیازمند به درمان انسولینی و غیر انسولینی، هیپوگلیسمی غیر دیابتی، تیروئید، پاراتیروئید، هیپوفیز، اکرومگالی، آدرنال، چاقی، آنسفالوپاتی هپاتیکی).
4- اختلالات کلیوی.
5- اختلالات تنفسی.
6- اختلالات نورولوژیکی (مغز و اعصاب).
7- اختلالات حرکتی اندامهای فوقانی و تحتانی.
8- اختلالات عصبی – عضلانی.
9- اختلالات قلبی وعروقی.
10-اختلالات فشار خون.
11- اختلالات ناشی از مصرف دارو.
12- اختلالات روحی و روانی (اعصاب و روان).
13- اختلالات خواب (اعم از Sleep apnea و نارکولپسی).
14- عفونت‌ها.
احراز سلامت جسمانی و روانی رانندگان بر اساس دستورالعمل اجرایی است که پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به تمامی پزشکان انجام دهنده معاینات پزشکی درخواست کنندگان انواع گواهی‌نامه، ابلاغ می‌شود.
ماده 10- پزشکان انجام دهنده معاینات درخواست کنندگان گواهی‌نامه رانندگی، ملزم به شرکت و کسب موفقیت در دوره آموزشی «معاینات رانندگان» که به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌گردد، هستند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir