بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامة اجرائی تبصرة 2 مادة 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح

مصوب 10/11/1353

در اجرای تبصرة 2 مادة 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، بدین وسیله انواع اسلحة سرد جنگی و شکاری را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
الف- انواع اسلحة سرد جنگی:
1- انواع سر نیزه‌های قابل نصب به تفنگ.
2- انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها.
ب- انواع اسلحة شکاری:
1- انواع تفنگ‌های ساچمه‌زنی.
2- انواع تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران.
3- انواع تفنگ‌های مخصوص شکار حیوانات آبزی.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir