بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

آئین‌نامة اجرائی تبصرة 2 مادة 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح

مصوب 10/11/1353

در اجرای تبصرة 2 مادة 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، بدین وسیله انواع اسلحة سرد جنگی و شکاری را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
الف- انواع اسلحة سرد جنگی:
1- انواع سر نیزه‌های قابل نصب به تفنگ.
2- انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها.
ب- انواع اسلحة شکاری:
1- انواع تفنگ‌های ساچمه‌زنی.
2- انواع تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران.
3- انواع تفنگ‌های مخصوص شکار حیوانات آبزی.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
2008-2020, Programmer: 9px.ir
www.law-ir.ir