بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 93 - شماره 13 مورخ 6/7/1362: قتل خطئی

عنوان : در قتل خطئی چنانچه مرتکب هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و
وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نمی
شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 2 مشهد
موضوع : قتل خطئی

خلاصه گزارش پرونده

شعب 21 و 23 دادگاه کیفری 2 مشهد در مورد قتل خطئی ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه که منتهی به قتل راننده متخلف شده آراء مختلفی صادر کرده اند به این توضیح که شعبه 21 قرار منع تعقیب راننده ای را که طبق نظر کارشناسان بی تقصیر بوده تأیید نموده ولی شعبه 23 در مورد مشابه موضوع را از نظر تعیین دیه راننده مقتول قابل طرح در دادگاه دانسته و قرار منع تعقیب متهم را فسخ کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن »
« به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب »
« نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف»
« مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی»
« شعبه 21دادگاه کیفری2مشهد به اتفاق آراء تأیید»
« می شود. این رأی بر طبق ماده3اضافه شده به »
« قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب سال1337»
« برای کلیه دادگاههای جزائی وشعب دیوان عالی»
« کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir