بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 106 - شماره 54 مورخ 8/11/1363: دیه

عنوان : چون دیه جرم مستقلی است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست، لذا
نظر دادگاه کیفری 1 قابل طرح در دیوان عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب شانزدهم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : دیه

خلاصه گزارش پرونده

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه کیفری 1 رشت را بر محکومیت متهم به قتل غیر عمدی به پرداخت نصف دیه کامل چون قیمت ریالی دیه تعیین شده کمتر از دویست هزار تومان بوده، قطعی و غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص و پرونده را بدون رسیدگی به دادگاه اعاده داده ولی شعبه بیستم در مورد مشابه نظر دادگاه را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« درجرائمی که رسیدگی به آن درحد تبصره1»
« ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در»
« صلاحیت محکمه کیفری 1 است هرگاه کیفر»
«آن جرائم دیه باشد چون دیه خود قانوناً کیفری»
« مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست»
« نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور»
« است و لذا رأی شعبه بیست منطبق با قانون »
« وحدت رویه ، در موارد مشابه برای تمام »
« دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir