بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 117 - شماره 31 مورخ 20/8/1365: قصاص

عنوان : اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند، اولیاء دم
کبیر می توانند با تأمین سهم صغیر از دیه، جانی را قصاص نمایند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : قصاص

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور در مورد قصاص قاتل عمدی در صورتی که بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند اختلاف نظر داشته و آراء مختلفی صادر کرده اند: شعب یازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور در چنین مواردی نظر دادگاههای کیفری 1 را مبنی بر قصاص جانی با اخذ تعهد از اولیاء دم کبار دایر بر پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان هنگام رسیدن به سن بلوغ و رشد شرعی تنفیذ کرده اند ولی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با استناد به فتوای حضرت امام خمینی (ره) نظر دادگاه را تنفیذ نکرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« در مورد قتل عمدی اگر بعضی ازاولیاء دم »
« کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم »
«کبیرتقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار»
« ازدیه شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند»
« بنابراین آراء شعب 11و16 دیوان عالی کشور»
« که با این نظرمطابقت دارد صحیح و منطبق با »
« موازین قانونی است.این رأی برطبق ماده واحده»
« قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328برای»
« دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در مورد »
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir