بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 123 - شماره 509 مورخ 4/3/1367: جرم اختلاس(ملاک صلاحیت دادگاه)

عنوان : میزان وجه یا مال مورد اختلاس در امر صلاحیت دادگاه تأثیری
ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : جرم اختلاس ( ملاک صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم وبیستم دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاههای کیفری 1 و2 برای رسیدگی به جرم اختلاس که مبلغ مورد اختلاس بیش از مبلغ دو میلیون ریال بوده اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری 1و2 اهواز آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیستم ملاک صلاحیت را مبلغ مورد اختلاس تشخیص و رأی به صلاحیت دادگاه کیفری 1 داده است ولسی شعبه یازدهم ملاک صلاحیت را میزان حبس مقرر در ماده 75 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) که حداکثر آن پنج سال معین شده، دانسته و صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون »
« تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا »
« مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای »
« نقدی یا مجازات محسوب نبوده ودرامرصلاحیت»
« دادگاه تأثیری ندارد ، بنابراین رسیدگی به جرم »
« اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد »
« و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشورکه با این »
« نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این»
«رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی»
« مصوّب 1328برای دادگاهها وشعب دیوان عالی »
« کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir