بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 198 - شماره 654 مورخ 10/7/1380: احتساب ایام بازداشت قبلی در محکومیت جزای نقدی

عنوان : کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن
به جزای نقدی قانونی است.
علت طرح: صدور آراء متهافت از شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس
موضوع : احتساب ایام بازداشت قبلی در محکومیت جزای نقدی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با استنباط از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی در مورد کسر ایام بازداشت قبلی متهم از محکومیت جزای نقدی آراء متهافتی صادر کرده است: طبق دادنامه شماره 591 – 3/11/1378 مقرر داشته ایام بازداشت قبلی متهم از جزای نقدی مورد حکم کسر شود ولی در دادنامه دیگر کسر ایام بازداشت قبلی را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بموجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی »
« دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم »
« علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات های »
« تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس »
« وجزای نقدی هر دو یک نوع و ازمجازات های »
« تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و »
« مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق »
« و آزادی های فردی است،علیهذا به حکم تبصره»
« مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای»
« نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی »
« است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه نظامی »
« یک فارس به شماره 591مورخ 3/11/1378 که »
« با این نظرانطباق دارد به اکثریت آراءاعضا هیأت»
« عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با »
« موازین شرعی وقانونی تشخیص می گردد.این رأی»
« مستنداًبه ماده 270قانون آئین دادرسی کیفری برای»
« شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع »
« است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir