بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 222 - شماره 691 مورخ 11/7/1385: دیه شکستگی دو استخوان از یک عضو

عنوان : در شکستگی دو استخوان از یک عضو، برای هر استخوان باید دیه
جداگانه تعیین شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی همدان
موضوع : دیه شکستگی دو استخوان از یک عضو

خلاصه گزارش پرونده

شعب 4 و105 دادگاه عمومی همدان با استنباط از ماده 442 قانون مجازات اسلامی در مورد دیه شکستگی استخوان های درشت نی و نازک نی آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه 4 برای شکستگی هر استخوان دیه جداگانه تعیین ولی شعبه 105 برای هر دو استخوان یک دیه تعیین کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامی که »
« مقرر داشته:" دیه شکستن استخوان هر عضوی »
« که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می »
« باشد..." بنابراین چنانچه دواستخوان ازیک عضو»
« نیزشکسته شود برای هراستخوان طبق ماده مذکور»
« بایستی دیه جداگانه تعیین شود،علیهذا به نظراکثریت»
« اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور»
« رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی همدان که با این نظر»
« منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این »
« رأی به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه »
« های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد »
« مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای »
« عمومی لازم الاتباع خواهد بود.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir