بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 5 - شماره 1855 مورخ 5/9/1335: دادخواست فرجامی ( ضمیمه نبودن وکالت نامه وکیل )

عنوان: وکالتنامه وکیل باید به دادخواست فرجامی ضمیمه شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و ششم دیوان عالی کشور
موضوع: دادخواست فرجامی (ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور قرار رد دادخواست فرجامی را که دفتر به علت ضمیمه نشدن وکالتنامه وکیل پس از رؤیت اخطار رفع نقص به استناد مواد 532 و 534 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کرده به این استدلال که وکیل متعرض به بودن وکالتنامه در پرونده شده ودفتر مکلف به مراجعه به پرونده بوده شکسته است ولی شعبه ششم دیوان عالی کشور در مورد مشابه قرار رد دادخواست فرجامی را به این استدلال که ماده 534 قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره واعمال مدلول آن الزامی است (الزام وکیل به تقدیم وکالتنامه )به مورد و صحیح تشخیص داده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند.

« رأی هیأت عمومی »

«با ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل به حکم ماده 534 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست فرجامی قابل رد است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir