بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 7 - شماره 2253 مورخ 25/10/1335: مزایای استخدامی و مابه التفاوت حقوق پایه

عنوان: مرجع رسیدگی به استحقاق و یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه در مرحله اول دیوان عالی کشور وپس از تصدیق استحقاق ، مطالبه حقوق مالی در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و ششم دیوان عالی کشور
موضوع: مزایای استخدامی و مابه التفاوت حقوق پایه

خلاصه گزارش پرونده

دو نفر با طرح دعوی علیه دانشگاه مطالبه ما به التفاوت حقوق پایه خود را خواستار گردیده اند. پس از صدور رأی در مرحله بدوی ، در دادگاه های استان قراری صادر شده است مبنی بر اینکه بدواٌ باید به استحقاق یا عدم استحقاق خواهان در دیوان عالی کشور رسیدگی به عمل آید تا بتوان بعد از رأی دیوان درباره میزان وجه استحقاقی رسیدگی نمود. از این رو دو رأی فرجام خواهی شده و پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال ، یکی از پرونده ها به شعبه پنجم و پرونده دیگر به شعبه ششم ارجاع گردیده و شعبه پنجم رأی را نقض ولی شعبه ششم آن را استوار نموده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طبق مقررات مواد64 قانون استخدام کشوری وتبصره3 ماده 16 قانون تأسیس دانشگاه، مرجع رسیدگی به استحقاق ویا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان عالی کشور بوده وپس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید ، لذا حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور به شماره 760 که حاکی از همین معنی می باشد ابرام می شود. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir