بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 11 - شماره 1587 مورخ 18/8/1336: صلاحیت هیأت تعدیل

عنوان: دادگاه های دادگستری استان در باب رسیدگی به درخواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آیین نامه تعدیل مصوب 25/7/1324 می باشد صلاحیت ندارند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم وپنجم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت هیأت تعدیل

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و پنجم دیوان عالی کشور را جع به صلاحیت هیأت تعدیل ما الاجاره ها ودادگاه بخش در رسیدگی به دعوی تخلیه اختلاف نظر داشته اند: شعبه پنجم عقیده بر صلاحیت دادگاه بخش داشته ولی شعبه چهارم معتقد به صلاحیت هیأت تعدیل بوده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده واکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«حکم شماره 2478 شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح نیست ، زیرا آیین نامه مصوب 25 مهر ماه 1324 به مبنای قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو تدوین نشده بلکه به صراحت تصویب نامه هیأت وزیران آیین نامه مزبور به استناد قانون الغاء اختیارات رئیس کل دارأیی مصوب 18 دی ماه 1323 که صراحتاٌ به هیأت دولت اجازه داده کلیه آیین نامه های صادره از ناحیه مشارالیه را کلاٌ یا بعضاٌ ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نمایند وضع گردیده است، بنابرأین دادگاه های دادگستری در باب رسیدگی به درخواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آیین نامه مزبور می باشد ، صلاحیت ندارند. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir