بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 13 - شماره 1673 مورخ 6/7/1337: رجوع به کارشناس برای احراز مشابهت علائم تجارتی

عنوان: باتوجه به ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد، لذا نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم ودهم دیوان عالی کشور
موضوع: رجوع به کارشناس برأی احراز مشابهت علائم تجارتی

خلاصه گزارش پرونده

راجع به ثبت علائم تجارتی شعبه دهم دیوان عالی کشور برأی احراز مشابهت دو علامت مورد دعوی جلب کارشناس را لازم دانسته ولی شعبه پنجم دیوان مزبور دادگاه را در ارجاع امر به کارشناس مخیر تشخیص داده است. چون در استنباط از ماده 444 آیین دادرسی مدنی که با این عبارت شروع می شود (در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد) اختلاف نظر حاصل شده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده واکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«چون با توجه به ماده 444 آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته ، بنابرأین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir