بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 25 - شماره 3561 مورخ 26/12/1342: وقف / تولیت / وصایت

عنوان: مستفاد از صرف عبارت نسلاٌ بعد نسل در مورد وقف وتولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: وقف / تولیت / وصایت

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور در مورد استنباط از عبارت « نسلاً بعد نسل » مذکور در بعضی وقف نامه ها و وصیت نامه ها اختلاف نظر داشته و رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند به این توضیح که شعب اول و ششم رعایت طبقات هر نسلی را لازم دانسته اند ولی شعبه دهم لازم ندیده است که طبقه منقرض گردد تا نوبت به طبقه بعدی برسد بلکه اظهار عقیده نموده است که مقصود از عبارت نسلاً بعد نسل این است که اگر مثلاً اولاد ذکور متولی با ناظر و یا وصی بوده بعد از فوتش فرزند او همان سمت را پیدا می کند نه برادرش. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد از نسل در مورد وقف وتولیت ووصایت ترتیب است نه تشریک ، از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقی ماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت ووصایت نمی تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید وهمچنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه وبنابرأین آراء شعب اول و ششم موضوعاً صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوّب تیر ماه 1328 در نظایر مورد متبع و لازم الاجراء است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir