بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 48 - شماره 50 مورخ 5/7/1352: مطالبه حق کارگاه

عنوان: چنانچه شکایت شاکی قبلاً در هیات تجدید نظر استخدامی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورأی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نخواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور
موضوع: مطالبه حق کارگاه

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در خصوص دعوی یکی از کارمندان اداره دخانیات علیه آن اداره به خواسته مطالبه حق کارگاه به استناد حکم هیات تجدید نظر استخدامی ، رأی دادگاه استان مبنی بر استوار نمودن رأی دادگاه شهرستان را ابرام نموده است ولی شعبه دهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه حکم پژوهشی را نقض و دعوی را برأی رسیدگی به سازمان امور استخدامی کشور محول و ارجاع نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه عده ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 برأی اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین وتکنیسین ها مصوب دی ماه 38 پیش بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور ) مراجعه کرده اند و از هیات تجدید نظر استخدامی رأی بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده 5 آیین نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دی ماه 45 هرگاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورأی سازمان امور اداری واستخدامی کشور نخواهد بود، رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است، این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir