بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 49 - شماره 59 مورخ 16/8/1352: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بخش و شورای داوری

عنوان: شورأی داوری یکی از مراجع دادگستری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بخش و شورأی داوری

خلاصه گزارش پرونده

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور شورأی داوری را از مراجع غیر دادگستری دانسته وحل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بخش و شورأی داوری را در صلاحیت هیات هفت نفری مذکور در ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داده ولی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور با این استدلال که شورأی داوری از حیث عنوان قضائی به دادگاه بخش نزدیکتر است تا به یک دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بخش و شورأی داوری را در صلاحیت دادگاه شهرستان محل دانسته است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون مواد 54 ، 55 و 56 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در محبث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابرأین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به طور کلی می باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورأی داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده وتحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می آید و تصمیمات شورأی مزبور به وسیله مامورین اجراء و ضابطین دادگستری به موقع اجراء گذارده می شود، لذا شورأی داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورأی داوری و دادگاه بخش طبق ماده 49 قانون آیین دادرسی قانونی بوده تایید می شود. این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir