بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 57 - شماره 91 مورخ 4/10/1353: خدمت وظیفه

عنوان: در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضائی منصوب گردد و ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برأی ارتقاء به پایه بالاتر منظور شده باشد ؛ احتساب آن در ترفیع قضائی اشکالی ندارد.
علت طرح: صدور آراء متهافت از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
موضوع: خدمت وظیفه

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه علی تجدید نظر انتظامی قضات در خصوص احتساب مدت خدمت وظیفه مستخدمین اداری که پس از استعفا از خدمت اداری به خدمت قضائی منصوب شده اند و مدت خدمت وظیفه آنان در ترفیع پایه اداری محسوب گردیده رویه های مختلفی اتخاذ کرده است: در یک مورد مدت خدمت وظیفه را در ترفیع قضائی احتساب کرده ولی در مورد مشابه دیگر (با تغییر اکثریت اعضاء دادگاه )رأی دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر رد درخواست متقاضی ترفیع را به این استدلال که « استفاده مجدد از سوابق خدمت زیر پرچم مجوز نداشته » تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضائی منصوب گردد ولو اینکه مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برأی ارتقاء به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد ،زیرا حکم تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323 محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرأیط به خدمت قضایی منصوب می شوند نیز می گردد. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir