بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 58 - شماره 92 مورخ 4/10/1353: خدمت وظیفه

عنوان: مدت خدمت وظیفه قبل از استخدام به خدمت دولت ، جزء خدمت دولت قابل احتساب است.
علت: اختلاف نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور و هیات رسیدگی تجدید نظر استخدامی
موضوع: خدمت وظیفه

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هفتم دیوان عالی کشور خدمت زیر پرچم قبل از ورود به خدمت دولت را جزء سابقه خدمت دولتی احتساب نکرده و رأی شورأی سازمان امور اداری مبنی بر رد شکایت شاکی را تایید کرده است ولی هیات رسیدگی تجدید نظر استخدامی در دیوان عالی کشور در مورد مشابه احتساب خدمت زیر پرچم را جزء سابقه خدمت دولتی به طور مطلق و کلی مغایر با قانون استخدام کشوری نشناخته و شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 124 لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده 125 این قانون راجع به احضار حین خدمت هیچ یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره 2 از ماده 2 متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماده 1323 نیست ، زیرا تبصره مزبور مقرر می دارد (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برأی ارتقای آنها محسوب می شود ) و این تبصره در مقام اجراء با مادتین فوق الذکر و مقررات دیگر لایحه قانونی استخدام کشوری مغایرت ندارد، بنابرأین رأی تجدید نظر دایر به قبول احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام صحیح است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir