بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 60 - شماره 26 مورخ 16/7/1354: ماده 79 قانون استخدام نیروهای مسلح

عنوان: حصر کلمه کارمند مذکور در ماده 79 قانون استخدام نیروهای مسلح به هم ردیف صحیح نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات
موضوع: ماده 79 قانون استخدام نیروهای مسلح

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض یکی از کارمندان بازنشسته ژاندارمری کل کشور نسبت به رأی شورأی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که بر عدم استحقاق او به دریافت چهارماه حقوق و مرخصی استحقاقی صادر شده به استدلال اینکه حصر کلمه کارمند مذکور در ماده 79 استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به هم ردیف مجوزی ندارد ضمن فسخ رأی شورأی سازمان امور اداری و استخدامی کشور استحقاق شاکی را از استفاده از مقررات ماده 79 قانون یاد شده اعلام نموده است ولی دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات که در مرحله تجدید نظر به شکایات استخدامی نیز رسیدگی می نموده در مورد مشابه حکم شورأی سازمان امور اداری و استخدامی کشور را که بر عدم استحقاق شاکی از مقررات ماده 79 قانون مذکور در فوق صادر شده تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده 3 قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به هم ردیفان و غیر نظامیان در ماده 5 همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده 79 قانون مذکور مطلق آنها بوده، علیهذا همان طور که در رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به هم ردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده 79 صحیح نمی باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir