بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 74 - شماره 18 مورخ 30/3/1360: دعوی مطالبه دیون محکومان به مصادره اموال

عنوان: استماع و رسیدگی به دعاوی راجع به دیون محکومینی که اموال آنها به نفع بنیاد مستضعفان مصادر شده به طرفیت آن بنیاد بلا اشکال است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه صلح تهران
موضوع: دعوی مطالبه دیوان محکومان به مصادره اموال

خلاصه گزارش پرونده

شعب دادگاه صلح تهران در مورد دعاوی مطرح شده علیه بنیاد مستضعفان آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیستم و شعبه دوم در پرونده شماره 58/838 دعوی مستقل علیه بنیاد مستضعفان را پذیرفته و در ماهیت امر رأی داده اند ولی شعبه پنجم و شعبه دوم در پرونده شماره 58/838 هر یک به کیفیتی خاص دعوی مستقل علیه بنیاد مزبور را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد دعوی را صادر نموده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«چون بر طبق ماده 12 آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب تیر ماه 58 شورأی انقلاب اسلامی ایران ، از جمله مجازاتهایی که برطبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیر ماه 59 شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکتها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنهادر صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده، فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیوان چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر می رسد ، بنابرأین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir