بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 79 - شماره 40 مورخ 19/11/1360: دعوی قلع و قمع اعیانی احداث شده در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق (صلاحیت دادگاه )

عنوان: ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 59 حق سازمان های آب و برق را برأی اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور درآن ماده سلب نمی نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی قلع و قمع اعیانی احداث شده در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان زرین شهر را در خصوص دعوی شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق به خواسته صدور حکم بر قلع و قمع اعیانی که در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ایجاد و احداث شده به اعتبار صلاحیت سازمان آب و برق اصفهان که به استناد ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه 1359 صادر شده خالی از اشکال دانسته و رسیدگی را به سازمان نامبرده ارجاع نموده است. لکن شعبه ششم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تشخیص صلاحیت دادگاه پرونده را به دادگاه فرستاده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به سازمان هایی آب وبرق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق وحریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری وهر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برأی اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمایند، بنابرأین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir