بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 83 - شماره 25 مورخ 9/11/1361: دعوی راجع به اصل وقفیت (صلاحیت دادگاه)

عنوان: رسیدگی به دعوی اختلاف در اصل وقفیت با دادگاه مدنی خاص است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم وششم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی راجع به اصل وقفیت (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دسوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی قوچان و دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی آستان قدس رضوی به خواسته اعتراض بر ثبت با وجودی که اصل وقفیت املاک مورد تقاضای ثبت محل نزاع بوده با تایید صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف کرده ولی شعبه ششم دیوان عالی کشور در مورد مشابه صلاحیت دادگاه مدنی خاص را تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است، فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 28 برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاههای در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir