بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 86 - شماره 2 مورخ 22/1/1362: دعوی تغییر نام (صلاحیت دادگاه)

عنوان: تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیات های حل اختلاف برأی تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم وپانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی تغییر نام (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان شیراز را در دعوی تغییر نام به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال به استناد قسمت اخیر بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال تایید کرده ولی شعبه سوم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رسیدگی به موضوع را از اختیارات هیات حل اختلاف ثبت احوال خارج دانسته و دادگاه را صالح به رسیدگی تشخیص داده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برأی تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir