بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 90 - شماره 20 مورخ 25/7/1363: پژوهش از آراء دادگاههای صلح

عنوان: آراء دادگاه صلح قابل رسیدگی تجدید نظر در دادگاه عمومی شهرستان می باشد و بخشنامه اصلاحی شماره 28195/1 مورخ 7/6/62 شورأی عالی قضائی که مستند به نظر فقهای شورأی نگهبان است منافاتی با این امر ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی تهران
موضوع: پژوهش از آراء دادگاههای صلح

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران با قبول دادخواست پژوهشی از رأی دادگاه به آن رسیدگی و رأی صادر نموده ولی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران با استناد به بخشنامه های شورأی عالی قضائی و نظر فقهای شورأی نگهبان از پذیرفتن دادخواست پژوهشی خودداری نموده و دستور بایگانی پرونده را داده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی ) شماره 2819/1-7/6/62 شورأی عالی قضائی هم که از نظر ملاک، مستند به نظر فقهای شورأی نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که در خواست تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir