بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 94 - شماره 37 مورخ 19/9/1363: وصیت نامه ایرانیان غیر شیعه

عنوان: دادگاه در مقام رسیدگی به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده (جز در مواردی که مقررات راجع به نظم عمومی باشد) ملزم به رعایت قواعد وعادات مسلمه در مذهب آنان بوده وباید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند.
علت طرح: صدور آراء متهافت از دادگاه مدنی خاص تهران
موضوع: وصیت نامه ایرانیان غیر شیعه

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه مدنی خاص تهران در مقام تنفیذ وصیت نامه ایرانیان غیر شیعه آراء مختلفی صادر کرده است: در یک مورد وصیت نامه را تنفیذ نموده ولی در مورد دیگر به استدلال اینکه چون موصی در جمهوری اسلامی زندگی می کند تابع مقررات اسلام است از تنفیذ وصیت نامه خودداری کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، لزوم رعایت قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه ملزم به رعایت قواعد وعادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده وباید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند. این رأی برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir