بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 98 - شماره 51 مورخ 1/11/1363: رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی

عنوان: مستفاد از مواد 571 ، 572 ، 573 ، 574 قانون آیین دادرسی مدنی این است که پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجدد می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی همدان
موضوع: رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه عمومی همدان رسیدگی مجدد به پرونده ای را که پس از نقض فرجامی به آن شعبه ارجاع شده به استناد بخشنامه شماره 18273/1-11/3/1362 شورأی عالی قضائی فاقد مجوز شرعی و حکم نخستین را قطعی و قابل اجرا تشخیص ودستور بایگانی شدن پرونده را داده است ولی شعبه اول همان دادگاه در مورد مشابه موضوع را قابل رسیدگی دانسته ودستور مقتضی در این جهت صادر کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«نظر به اینکه بخشنامه 18273/1-11/4/1362 شورأی عالی قضائی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه های اصلاحی و توضیحی شماره 22057/1-1/2/1362 و 28195/1-7/6/1362 موید همین معنی است و مستفاد از مواد 571 ، 572 ، 573 ، 575 قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض ، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی مجدد می باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی بر رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص وتایید می شود. این رأی به موجب ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir