بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 111 - شماره 51 مورخ 30/11/1365: نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری

عنوان: دادگاه های حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می باشد باید طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نمایند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و بیست وپنجم دیوان عالی کشور
موضوع: نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور با این استدلال که اعمال مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو منصرف از دعاوی مربوط به درخواست تجدید نظر از تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری می باشد و در این قبیل پرونده ها با آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم می بایستی مبادرت به انشاء رأی شود پرونده را برأی اقدام قانونی به دادگاه اعاده نموده ولی شعبه سوم دیوان عالی کشور در نظیر مورد مقررات ماده 14 قانون مرقوم را اعمال نموده و نظر دادگاه را تنفیذ و پرونده را جهت انشاء رأی اعاده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مفید این معنی است که دادگاه حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می باشد باید نظر و استنباط قضائی خود را اعلام وبر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم الرعایه است. بنابرأین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطالبت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir