بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 116 - شماره 505 مورخ 21/3/1366: مرجع تجدید نظر آرای دادگاه حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو صادر شده است

عنوان: مرجع تجدید نظر آرأی دادگاههای حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو صادر شده شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل و در صورت نبودن شعبه دیگر با نزدیکترین حقوقی یک خواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: مرجع تجدید نظر آرأی دادگاه حقوقی یک که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو صادر شده است.

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دیوان عالی کشور رأی دادگاه حقوقی یک سمنان را که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظری در دیوان عالی کشور دانسته و دادخواست تجدید نظر را به لحاظ عدم انطباق اعتراضات تجدید نظر خواه با موارد مندرج در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو رد کرده است ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور رأی دادگاه حقوقی یک فومن را که به قائم مقامی دو صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظری در دیوان عالی کشور ندانسته و با اظهار نظر به اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن شعبه دیگر رسیدگی با نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود ، پرونده را به دادگاه اعاده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«آراء دادگاه های حقوقی یک که به استناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 صادر می شود به مستفاد از صدر تبصره ماده 12 قانون مرقوم و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر در شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود، بنابرأین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir