بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 125 - شماره 518 مورخ 18/11/1367: بلوغ

عنوان: سند سجلی در اثبات بلوغ طریقیت دارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پانزدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: بلوغ

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور دعوی ولی قهری صاحب سند سجلی را که در تاریخ تقدیم دادخواست بیش از 15 سال و کمتر از 18 سال داشته به خواسته ابطال شناسنامه مولی علیه و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد دیگر قابل رسیدگی دانسته و نظر دادگاه حقوقی یک را به استناد ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو تایید نموده است ولی شعبه نوزدهم با توجه به ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی و بالغ و رشید بودن صاحب سند سجلی، پدر مشارالیه را فاقد سمت دانسته و موضوع را غیر قابل استماع تشخیص داده و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«سمت ولایت قهری پدر پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد، سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد، لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سند بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی متعی ندارد. بنابرأین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir