بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 135 - شماره 543 مورخ 11/10/1369: هزینه دادرسی

عنوان: شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که دارأی شخصیت حقوقی مستقل بوده و عملیات انتفاعی انجام می دهند باید در دعاوی حقوقی هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون بپردازند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی تهران
موضوع: هزینه دادرسی

خلاصه گزارش پرونده

شعب سی و یکم و سی و سوم دادگاه عمومی تهران به دعوی شرکت آ- اس- پ متعلق به بنیاد مستضعفان بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و حکم صادر کرده اند ولی شعب ششم و شانزدهم همان دادگاه قرار رد دادخواست را که مدیر دفتر دادگاه به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر کرده تایید نموده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند مشمول مصوبه مورخ 17 بهمن ماه 1358 شورأی انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه ها در موارد مشابه پیروی شود. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir