بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 141 - شماره 553 مورخ 3/2/1370: مورد اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو

عنوان: ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می دهد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هفدهم و هیجدهم دیوان عالی کشور
موضوع: مورد اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو را در خصوص نظریه کتبی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد که در مقام رسیدگی پژوهشی از رأی دادسرأی عمومی خرم آباد در دعوی تصرف عدوانی صادر گردیده به لحاظ اینکه دادگاه مکلف به صدور رأی بوده نه اظهار نظر قابل اعمال ندانسته و پرونده را برأی اقدام قانونی اعاده نموده است ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور در نظیر مورد نظر دادگاه را تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می دهد، اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نماید. بنابرأین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir