بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 142 - شماره 555 مورخ 10/2/1370: اعاده دادرسی

عنوان: قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در رسیدگی تجدید نظر صادر نماید قطعی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: اعاده دادرسی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دیوان عالی کشور قرار شعبه دوم دادگاه حقوقی یک یزد را مبنی بررد درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی صادر شده از همان شعبه که در مقام تجدید نظر نسبت به رأی دادگاه حقوقی دو یزد صادر شده قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور دانسته و آن را تایید کرده است ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعاده دادرسی را که دادگاه حقوقی یک تهران در مورد مشابه صادر کرده به اعتبار قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن حکم دادگاه حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدید نظری صادر شده، قابل تجدید نظر نشناخته و قرار رد درخواست تجدید نظر را صادر کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«قرار رد درخواست اعده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابرأین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir